Lô 150 khu giãn dân Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội Hòm thư góp ý: benhvien16a@gmail.com
Kết nối mạng xã hội |
Dịch vụ chuyên khoa
Khám bảo hiểm y tế thông tuyến

Khám bảo hiểm y tế thông tuyến

Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bênh viện đa khoa 16A Hà Đông

Chuyên khoa Ngoại Hô Hấp

Chuyên khoa Ngoại Hô Hấp

Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông

Chuyên khoa Nhãn Khoa

Chuyên khoa Nhãn Khoa

Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông

Chuyên khoa Tim mạch

Chuyên khoa Tim mạch

Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông

Chuyên khoa Ngoại thận - Tiết Niệu

Chuyên khoa Ngoại thận - Tiết Niệu

Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông

Chuyên khoa Cơ xương khớp

Chuyên khoa Cơ xương khớp

Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông

Chuyên khoa Nhi

Chuyên khoa Nhi

Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông

Chuyên khoa Tiêu hóa

Chuyên khoa Tiêu hóa

Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông

Chuyên khoa Răng hàm mặt

Chuyên khoa Răng hàm mặt

Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông

Chuyên khoa Nội thần kinh

Chuyên khoa Nội thần kinh

Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông

Chuyên khoa Gan Mật

Chuyên khoa Gan Mật

Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông

Chuyên khoa Tai - Mũi - Họng

Chuyên khoa Tai - Mũi - Họng

Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông

Chuyên khoa phổi

Chuyên khoa phổi

Bênh viện đa khoa 16A Hà Đông

Chuyên khoa mắt

Chuyên khoa mắt

Bênh viện đa khoa 16A Hà Đông