Kết nối mạng xã hội |

Chuyên khoa phổi

Vừa qua, trên cơ sở các triệu chứng lâm sàng, diễn biến của bệnh và kết hợp các biện pháp hỗ trợ khác. Các thầy thuốc Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông đã chẩn đoán chính xác một trường hợp "tồn tại một ổ dịch phía trước trung thất phải" thường được chẩn đoán nhầm "U phổi phải", được bệnh nhân khen ngợi và tin tưởng. Thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính tỷ mỷ, chính xác của đội ngũ thầy thuốc của Bệnh viện 16A


đặt lịch khám