Kết nối mạng xã hội |

Khám bảo hiểm y tế thông tuyến

     
THÔNG BÁO KHÁM CHỮA BỆNH THÔNG TUYẾN
        Bệnh viện  đa khoa Tư nhân 16 A Hà Đông  là bệnh viện Hạng 3 theo QĐ số 355/QĐ-BYT  phân hạng bệnh viện của Bộ Y Tế .
  • Bệnh viện được tiếp nhận khám chữa bệnh ( Ngoại trú và Nội trú ) .
        Bệnh nhân có thẻ đăng ký ban đầu tại các nơi sau có thể đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK 16 A Hà Đông được hưởng 100% mã quyền lợi trên thẻ BHYT khi có bệnh .
  1. Thẻ BHYT đăng ký ban đầu tại Bệnh viện ĐK TN 16 A Hà Đông .
  2.  Thẻ BHYT đăng ký ban đầu tại các bệnh viện Huyện tại Hà Nội .
  3. Thẻ BHYT đăng ký ban đầu tại Bệnh viện Tỉnh , BVHuyện cácTỉnh trong toàn quốc
  4.  Thẻ BHYT đăng ký ban đầu tại các PKĐK tại Hà Nội .
  5. Thẻ BHYT đăng ký ban đầu tại các Y tế cơ quan , Trạm Y tế Xã - Phường tại Hà Nội và 1 số tỉnh lân cận .
Các nội dung hưởng theo chế độ BHYT :
           - Thuốc chữa bệnh theo danh mục BHYT, vật tư y tế đã được đấu thầu tại các BV Hà Nội và các Dịch vụ kỹ thuật đã được Sở Y Tế Hà Nội phê duyệt cho Bệnh viện 16 A Hà Đông thực hiện cho BHYT.
        - Quyền lợi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y Tế , BHXH quy định về khám chữa bệnh cho bệnh nhân có BHYT .
         -Theo Luật BHYT Thẻ BHYT không được khám sức khỏe hoặc khám để tầm soát , kiểm tra tổng thể .
II- Thủ tục khi đi khám chữa bệnh tại BV 16 A Hà Đông :
  • Đem thẻ BHYT đăng ký ban đầu tại các nơi như trên
  • Cùng giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh
  • Trình tại nơi tiếp đón bệnh nhân BHYT tại tầng 7 .
* Lưu ý :Bệnh nhân có thể đến khám thông tuyến tại bệnh viện 16 A không cần giấy chuyển viện từ nơi đăng ký ban đầu .
III- Nhận điều trị nội trú trái tuyến :với các thẻ BHYT đăng ký ban đầu tại các bệnh viện hạng 1, hạng 2 thuộc Hà Nội phát hành .

đặt lịch khám